V zime hreje, v lete chladí, po celý rok vetrá.

STOP: Prestaňte vašu klimatizáciu používať nesprávnym spôsobom

Máte doma alebo vo firme klimatizáciu? Poznáte všetky možné nastavenia a to, ako jednotlivé funkcie vašej klimatizácie fungujú? Správne používanie klimatizácie je nesmierne dôležité pre vaše zdravie, ako aj pre zdravie všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v chladenom alebo vykurovanom priestore. 
Naučte sa používať vašu klimatizáciu správne a prestaňte škodiť sebe aj ostatným ľuďom.

Stabilný partner v oblasti údržby klimatizácií, kúrenia a vzduchotechniky

Starostlivosti o klimatizácie, vykurovacie systémy a vzduchotechniku sa venujeme už od roku 1990. Za 27 rokov našej existencie sme vybudovali stabilnú spoločnosť, ktorá je schopná svojim zákazníkom dodávať kvalitné produkty a služby.

Počas týchto rokov sme sa neustále zlepšovali a pracovali na tom, aby boli naši zákazníci naozaj spokojní.

Naša cesta však siaha do ešte vzdialenejšej minulosti.

Cesta k vzduchotechnike a kúreniu

Príbeh našej spoločnosti začína pri zakladateľovi a konateľovi spoločnosti, Ing. Milošovi Horvátovi. Ten sa po vyštudovaní strojníckej priemyslovky v Kysuckom Novom Meste rozhodol študovať na Strojníckej Fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave.

DSC_2500.jpg

Ing. Miloš Horvát - konateľ spoločnosti

Z tade prestúpil na pražské ČVUT, kde sa od iných ľudí na internáte dozvedel o možnosti štúdia vzduchotechniky. Táto oblasť ho zaujala a požiadal o zmenu odboru na techniku prostredia, kde prednášali špičkoví odborníci v oblasti kúrenia a vzduchotechniky.

Odvtedy je pán Horvát kúrenárom, vzduchárom a zároveň jedným z mála ľudí, ktorí sa v dnešnej dobe naozaj venujú tomu, čo vyštudovali.

Cesta k samostatnému podnikaniu

Pán Horvát po škole pracoval ako projektant, no po určitom čase pochopil, že ak chce niečo naozaj dosiahnuť, tak sa musí vydať na cestu podnikateľa.

Preto sa 28. septembra 1990 stal živnostníkom. Podarilo sa mu dostať do Nemecka, kde ďalej zdokonaľoval svoje projektantské schopnosti projektovaním pre firmy Manessmann a Thyssen v rokoch 1991 a 1992 priamo v Nemecku a následne až do roku 1995 zo Slovenska.

Po návrate na Slovensko ďalej pracoval ako projektant a začal budovať tím projektantov, ktorí na projektoch pracovali spoločne s ním. Okrem toho sa začal venovať okrem projektantskej práce aj montáži a predaju vzduchotechnických, vykurovacích a klimatizačných systémov.

Prechod od živnosti k právnickej osobe

Keďže vo verejných súťažiach boli často uprednostňované právnické osoby, rozhodol sa pán Horvát vytvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Dňa 29. novembra 1994 bola založená spoločnosť HORVÁT s.r.o., do ktorej postupne prešli všetky služby a všetci zamestnanci.

V roku 2001 bola zavedená legislatíva, kvôli ktorej nemohla jedna spoločnosť poskytovať projektantské a realizačné služby zároveň. Preto vznikla spoločnosť HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o., do ktorej boli prevedené realizačné služby.

Po krátkej dobe bol tento zákaz zrušený, kvôli čomu boli do spoločnosti HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o. prevedené aj projektantské služby.

Krátky život novej spoločnosti

V roku 2011 bola spoločnosť rozdelená na 2 samostatné projekty:

  • HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. (projekcia, realizácia a servis v oblasti TZB)
  • HORVÁT kúrenie voda plyn s.r.o. (obchodná spoločnosť v oblasti TZB)

Druhá menovaná spoločnosť však dlho nevydržala. Z dôvodu poklesu stavebnej produkcie na Slovensku počas krízy bola spoločnosť HORVÁT kúrenie voda plyn s.r.o. už v roku 2012 zrušená a zlúčená s HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Týmto krokom bola zároveň ukončená veľkoobchodná činnosť v oblasti kúrenia, vody a plynu.

Prechod do súčasného stavu

Od roku 2013 pôsobia na našej adrese, Bánovská cesta 11, Žilina, dve spoločnosti:

  • HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., ktorá sa venuje projekcii, realizácii a oprave v oblasti TZB
  • HORVÁT trade s.r.o., ktorá sa venuje obchodu v oblastiach ako vzduchotechnika, filtre, centrálne vysávače a okrajovo kúrenie, voda a plyn

2. januára 2014 bola k týmto spoločnostiam pridaná aj spoločnosť HORVÁT servis, s.r.o., do ktorej boli presunuté všetky činnosti súvisiace so servisom a opravami klimatizácií, kúrenia a vzduchotechniky.

A presne v takomto stave fungujeme dodnes.

Cesta našej spoločnosti bola plná štrukturálnych zmien, no za týmito zmenami sa skrýva stabilná spoločnosť, ktorá už naozaj dlhé roky bez prestávky funguje na Slovenskom trhu a prostredníctvom svojich služieb sa čo najviac snaží pomáhať svojim zákazníkom.

Naše certifikáty

Snímka obrazovky 2018-12-09 o 14.52.58.png pecat_bonity_315px_2017_sk.png spol-ahlivy-podnik.jpeg spoloc-ensky-zodpovedny-podnik.jpeg
HORVÁT servis pečať finančnej stability.jpeg ISO.jpeg Stanovisko - el. zariadenia 4.jpeg Tlakové zariadenia-1.jpeg
Plynové zariadenia 2.jpeg Tlakové zariadenia-1 2.jpeg Plynové zariadenia.jpeg Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.54.02.png
Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.54.31.png plynové zariadenia-1.jpeg tlakové zariadenia.jpeg Stanovisko - el. zariadenia.jpeg
Systemair do 02_2019-1.jpeg Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.52.39.png Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.53.04.png verejné obstarávanie servis 3.jpeg
Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.54.53.png Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.55.15.png verejné obstarávanie servis 2.jpeg Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.55.59.png
Systemair do 02_2019.jpeg Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.52.15.png Stanovisko - el. zariadenia 3.jpeg verejné obstarávanie servis.jpeg
ISO SK 150714.jpeg Stanovisko - el. zariadenia 2.jpeg ISO Nemč 150714.jpeg Immergas - inštalácia 02_2019.jpeg
Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.56.20.png Snímka obrazovky 2018-12-10 o 12.55.37.png

Naše služby

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je oprava, údržba a servis:

  • klimatizácií,
  • kotlov, kotolní a kúrenia,
  • vzduchotechniky.

Kompletnú ponuku našich služieb nájdete na stránke Servisné služby.

Prečítajte si náš príbeh

Klimatizáciám, kúreniu a vzduchotechnike sa venujeme už viac ako 27 rokov.

Prečítajte si náš príbeh, v ktorom sa dozviete, ako sme sa postupne rozvíjali a rástli a ako sme dostali až na pozíciu, v ktorej sme dnes.

STOP: Prestaňte vašu klimatizáciu používať nesprávnym spôsobom
 

STOP: Prestaňte vašu klimatizáciu používať nesprávnym spôsobom

Máte doma alebo vo firme klimatizáciu? Poznáte všetky možné nastavenia a to, ako jednotlivé funkcie vašej klimatizácie fungujú? Správne používanie klimatizácie je nesmierne dôležité pre vaše zdravie, ako aj pre zdravie všetkých ostatných ľudí, ktorí sa nachádzajú v chladenom alebo vykurovanom priestore.

Naučte sa používať vašu klimatizáciu správne a prestaňte škodiť sebe aj ostatným ľuďom.