V zime hreje, v lete chladí, po celý rok vetrá.

STOP: Prestaňte vašu klimatizáciu používať nesprávnym spôsobom

Máte doma alebo vo firme klimatizáciu? Poznáte všetky možné nastavenia a to, ako jednotlivé funkcie vašej klimatizácie fungujú? Správne používanie klimatizácie je nesmierne dôležité pre vaše zdravie, ako aj pre zdravie všetkých ľudí, ktorí sa nachádzajú v chladenom alebo vykurovanom priestore. 
Naučte sa používať vašu klimatizáciu správne a prestaňte škodiť sebe aj ostatným ľuďom.

Zabezpečte údržbu vašich budov a vyhnite sa prípadným komplikáciám

Na každej komerčnej aj súkromnej budove je potrebné zabezpečiť údržbu rôznych zariadení a rozvodov, ktoré sa v nej nachádzajú.

Úloha správcu budovy je veľmi dôležitá, pretože sa stará nie len o samotnú budovu, ale aj o ľudí a ďalšie zariadenia v nej. Niektorí správcovia však priebežnú starostlivosť podceňujú a „čakajú“ na to, kým sa niečo pokazí.

Prevencia je však omnoho lepšia, ako riešenie komplikácií, ktoré môžu nastať v prípade jej zanedbania. Oprava je takmer vždy drahšia ako pravidelný servis, no zároveň sa priestory budovy v prípade poruchy môžu stať nepoužiteľnými, alebo môže dokonca byť ohrozené zdravie ľudí v budove.

Medzi najdôležitejšie systémy v budove patria jednoznačne tie, ktoré sa starajú o teplotu a kvalitu prostredia a vzduchu. Ten totiž ľudia dýchajú, čím je priamo ovplyvňované ich pohodlie, spokojnosť a dokonca zdravotný stav.

Servis týchto systémov zahŕňa:

 • Servis klimatizácií
 • Servis kotlov, kotolní a kúrenia
 • Servis vzduchotechniky

Chcete dýchať čistý vzduch? Zabezpečte údržbu vašej klimatizácie

Najznámejšou úlohou klimatizácií je úprava teploty a vlhkosti vzduchu v jednotlivých miestnostiach budovy. To však nie je všetko...

Vďaka vzduchovému filtru klimatizácia vzduch zároveň aj čistí. Odstraňuje z neho prach a iné drobné častice, ktoré by ste bez klimatizácie museli dýchať.

Čistý vzduch so správnou vlhkosťou a teplotou nie je dôležitý iba pre ľudí, ale aj pre citlivé stroje a systémy. Ak máte v budove napríklad serverovňu, chod klimatizácie je pre vaše dáta a fungovanie systému priam nevyhnutný.

Na to, aby klimatizácia správne fungovala, je nutné zabezpečiť jej pravidelný servis, počas ktorého je potrebné vykonať tieto úkony:

 • Kontrola a prípadná výmena vzduchového filtra.
 • Kontrola elektroinštalácie.
 • Čistenie klimatizačnej jednotky a dezinfekcia časti, ktorá dochádza do priameho kontaktu so vzduchom.
 • Kontrola správneho odtekania skondenzovanej vody.
 • Kontrola a doplnenie chladiva.

Je pravda, že niektoré z týchto úkonov môžete urobiť aj sami. Vždy je však dobré, keď sa o ne postará kvalifikovaný servisný technik.

Navyše, v prípade klimatizácií s väčším obsahom chladiva máte povinnosť každých 12 mesiacov zabezpečiť pravidelnú kontrolu. Súčasťou tejto kontroly je aj spísanie správy o množstve spotrebovaného chladiva a musí byť vykonaná špecializovaným servisným strediskom.

Údržba kúrenia vám pomôže vyhnúť sa prípadným poruchám

Zatiaľ čo klimatizácie sú používané najmä počas teplých letných mesiacov, v zime je spravidla najviac používaným systémom kúrenie.

Pravidelná údržba kotla a celého vykurovacieho systému je rovnako dôležitá ako servis klimatizácií, pretože...

 • Servis kotla a kúrenia vám pomôže predĺžiť životnosť celého vykurovacieho systému.
 • Servis môže byť pre vás povinný, ak máte kotol v záručnej dobe a nechcete o záruku prísť.
 • Vďaka servisu zabránite prípadnému uvoľňovaniu splodín či plynu do priestorov vašej budovy.
 • Servisom môžete zabrániť poruche kotla vtedy, keď ho najviac potrebujete. Porucha v studených zimných mesiacoch môže spôsobiť naozaj vysoké škody a je vhodné sa jej za každú cenu vyhnúť.

Ideálnym intervalom na údržbu kotla, kotolne a celého kúrenia je raz za rok. Pripravte váš vykurovací systém na zimnú sezónu a nenechajte sa ničím prekvapiť.

Starostlivosť o vzduchotechniku vám zabezpečí tepelnú pohodu a čistý vzduch

Pri veľkých a moderných budovách je často vetranie zabezpečené vzduchotechnikou. Tá do jednotlivých miestností privádza čerstvý vzduch, ktorý zároveň viacerými spôsobmi upravuje a zabezpečuje tak tepelnú pohodu ľudí v budove.

Vetracia jednotka obsahuje 4 komory, konkrétne filtračnú, ohrievaciu, chladiacu a zvlhčovaciu. V prípade poruchy v niektorej z týchto komôr sa naruší funkcia celého vzduchotechnického systému, čo môže mať veľký dopad na pohodlie a zdravie ľudí.

Veľmi často je zanedbávaný servis filtračnej komory a výmena filtra. Filter slúži na zachytávanie prachu, ktorý negatívne pôsobí na zdravie ľudí, ako aj fungovanie vzduchotechnického systému:

 • Prach vo vzduchu je zdraviu škodlivý.
 • Prach vo vzduchotechnickom systéme zanáša ohrievač, chladič a trysky na zvlhčovacej komore, čím ďalej poškodzuje funkčnosť celého systému.
 • Prach sa usádza na lopatkách ventilátora, kvôli čomu sú lopatky ventilátora nevyvážené a ventilátor sa môže pokaziť.
 • Prach zanáša celé potrubie vzduchotechnického systému, ako aj jeho časti, ktorými sa vzduch vypúšťa do miestností.

Z tohoto dôvodu je nutné aspoň 2-krát ročne skontrolovať celý vzduchotechnický systém, zabezpečiť jeho údržbu a vymeniť zanesené vzduchové filtre.

Okrem toho by ste mali myslieť aj na ďalšiu povinnosť majiteľov veľkých vzduchotechnických systémov. Ak vaša vzduchotechnika obsahuje protipožiarne klapky, mali by ste raz ročne zabezpečiť ich revíziu a viesť kompletnú evidenciu všetkých servisných kontrol a opráv. V opačnom prípade vám totiž hrozia problémy s poisťovňou pri prípadnom poistnom plnení.

Nechajte si pomôcť odborníkmi

Niektoré zo servisných úkonov môžete urobiť aj sami. Myslite však na to, že ide o kvalitu a vlastnosti vzduchu, ktorý každodenne dýchate. Preto by ste mali zabezpečiť naozaj kvalitnú údržbu týchto systémov.

My sa starostlivosti o klimatizáciu, kúrenie a vzduchotechniku venujeme už od roku 1990. Za túto dobu sme sa stali odborníkmi v tejto oblasti a sme schopní ponúkať naozaj vysoko kvalitný špecializovaný servis.

Vďaka našim obrovským skúsenostiam nás už naozaj nič neprekvapí, vďaka čomu si budeme vedieť poradiť s každou situáciou, ktorá by vo vašej budove mohla nastať.

Naši technici sú navyše pravidelne školení vo výrobných závodoch udržiavaných a opravovaných systémov alebo ich importérov, vďaka čomu majú všetky vedomosti, ktoré na vykonávanie kvalitnej práce potrebujú.

V prípade poruchy je nutné konať naozaj rýchlo, aby bol jej negatívny dopad na beh systému, prevádzku budovy a zdravie ľudí iba minimálny. Preto k zmluvným partnerom nastupujeme na opravu už do 24 hodín.

Dobre odvedená údržba vám šetrí peniaze

Každá budova je odlišná, kvôli čomu nemáme jednotný cenník a cenu radšej riešime individuálne s každým klientom.

Cena za údržbu klimatizačných, vykurovacích a vzduchotechnických systémov sa vám môže zdať na prvý pohľad vysoká, no musíte myslieť na to, že:

 • Kvalita dýchaného vzduchu má priamy vplyv na zdravie a spokojnosť ľudí.
 • Cena za kvalitne odvedený servis je stále omnoho nižšia, ako cena, ktorú by ste museli zaplatiť za nevyhnutné opravy v prípade zanedbania údržby. Údržba vám teda naozaj môže ušetriť peniaze.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktný formulár nájdete nižšie.

Potrebujete vyriešiť poruchu? Pomôžeme vám

Samozrejme sa nestaráme iba o pravidelnú preventívnu údržbu, ale aj o opravy, ktoré je nutné vykonať v prípade akejkoľvek poruchy na týchto systémoch.

Ak vaše klimatizačné, vykurovacie či vzduchotechnické systémy nefungujú tak, ako by mali, napíšte nám. Radi vám pomôžeme s ich opravou a v prípade záujmu vám zabezpečíme aj pravidelný servis, aby ste sa podobným problémom v budúcnosti vyhli.

Zabezpečíme kompletnú starostlivosť o vaše budovy

Staráme sa o údržbu a opravy klimatizácie, kúrenia a vzduchotechniky. V prípade záujmu vám však vďaka našim zmluvným partnerom môžeme zabezpečiť aj komplexnú starostlivosť o vaše budovy.

Celková starostlivosť tak bude prebiehať pod našou taktovkou, vďaka čomu si budeme môcť vytvoriť komplexný pohľad na vašu budovu a poskytnúť vám tak naozaj špičkové služby vo všetkých oblastiach údržby a opráv.

Potrebujete poradiť, alebo máte záujem o ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať

Naše služby

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je oprava, údržba a servis:

 • klimatizácií,
 • kotlov, kotolní a kúrenia,
 • vzduchotechniky.

Kompletnú ponuku našich služieb nájdete na stránke Servisné služby.

Prečítajte si náš príbeh

Klimatizáciám, kúreniu a vzduchotechnike sa venujeme už viac ako 27 rokov.

Prečítajte si náš príbeh, v ktorom sa dozviete, ako sme sa postupne rozvíjali a rástli a ako sme dostali až na pozíciu, v ktorej sme dnes.

STOP: Prestaňte vašu klimatizáciu používať nesprávnym spôsobom
 

STOP: Prestaňte vašu klimatizáciu používať nesprávnym spôsobom

Máte doma alebo vo firme klimatizáciu? Poznáte všetky možné nastavenia a to, ako jednotlivé funkcie vašej klimatizácie fungujú? Správne používanie klimatizácie je nesmierne dôležité pre vaše zdravie, ako aj pre zdravie všetkých ostatných ľudí, ktorí sa nachádzajú v chladenom alebo vykurovanom priestore.

Naučte sa používať vašu klimatizáciu správne a prestaňte škodiť sebe aj ostatným ľuďom.