Horvát Servis

servis

Cesta k vzduchotechnike a kúreniu

Ing. Miloš Horvát - konateľ spoločnosti

Klimatizáciám, kúreniu a vzduchotechnike sa venujeme už viac ako 25 rokov. V príbehu sa dozviete, ako sme sa rozvíjali, rástli a ako sme dostali až na pozíciu, na ktorej sme dnes.

Príbeh našej spoločnosti začína pri zakladateľovi a konateľovi spoločnosti, Ing. Milošovi Horvátovi. Ten sa po vyštudovaní strojníckej priemyslovky v Kysuckom Novom Meste rozhodol študovať na Strojníckej Fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave.

Stadiaľ prestúpil na pražské ČVUT, kde dozvedel o možnosti štúdia vzduchotechniky. Táto oblasť ho zaujala a požiadal o zmenu odboru na techniku prostredia, kde prednášali špičkoví odborníci v oblasti kúrenia a vzduchotechniky. Odvtedy je pán Horvát kúrenárom, vzduchárom a zároveň jedným z mála ľudí, ktorí sa v dnešnej dobe naozaj venujú tomu, čo vyštudovali.

Cesta k podnikaniu

Pán Horvát po škole pracoval ako projektant, no po určitom čase pochopil, že ak chce niečo dosiahnuť, tak sa musí vydať na cestu podnikateľa. Preto sa 28. septembra 1990 stal živnostníkom. Podarilo sa mu dostať do Nemecka, kde ďalej zdokonaľoval svoje projektantské schopnosti projektovaním pre firmy Manessmann a Thyssen v rokoch 1991 a 1992 priamo v Nemecku a následne až do roku 1995 zo Slovenska.

Po návrate na Slovensko ďalej pracoval ako projektant a začal budovať tím projektantov. Okrem toho sa začal venovať okrem projektantskej práce aj montáži a predaju vzduchotechnických, vykurovacích a klimatizačných systémov.

Prechod od živnosti k právnickej osobe

Keďže vo verejných súťažiach boli často uprednostňované právnické osoby, rozhodol sa pán Horvát vytvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Dňa 29. novembra 1994 bola založená spoločnosť HORVÁT s.r.o., do ktorej postupne prešli všetky služby a zamestnanci.

V roku 2001 bola zavedená legislatíva, kvôli ktorej nemohla jedna spoločnosť poskytovať projektantské a realizačné služby zároveň. Preto vznikla spoločnosť HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o., do ktorej boli prevedené realizačné služby.

Po krátkej dobe bol tento zákaz zrušený, kvôli čomu boli do spoločnosti HORVÁT klimatizácia a vetranie s.r.o. prevedené aj projektantské služby.

Krátky život novej spoločnosti

V roku 2011 bola spoločnosť rozdelená na 2 samostatné projekty:

  • HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. (projekcia, realizácia a servis v oblasti TZB)
  • HORVÁT kúrenie voda plyn s.r.o. (obchodná spoločnosť v oblasti TZB)

Druhá menovaná spoločnosť dlho nevydržala. Z dôvodu poklesu stavebnej produkcie na Slovensku počas krízy bola spoločnosť HORVÁT kúrenie voda plyn s.r.o. už v roku 2012 zrušená a zlúčená s HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.

Týmto krokom bola zároveň ukončená veľkoobchodná činnosť v oblasti kúrenia, vody a plynu.

Prechod do súčasného stavu

Od roku 2013 pôsobia na našej adrese, Bánovská cesta 11, Žilina, dve spoločnosti:

  • HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., ktorá sa venuje projekcii, realizácii a oprave v oblasti TZB
  • HORVÁT trade s.r.o., ktorá sa venuje obchodu v oblastiach ako vzduchotechnika, filtre, centrálne vysávače a okrajovo kúrenie, voda a plyn
  1. januára 2014 bola k týmto spoločnostiam pridaná aj spoločnosť HORVÁT servis, s.r.o., do ktorej boli presunuté všetky činnosti súvisiace so servisom a opravami klimatizácií, kúrenia a vzduchotechniky. Takto je to dodnes. Po zmenách máme vybudovanú stabilnú spoločnosť. 

Napíšte nám

Chcete sa niečo spýtať, poradiť sa alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Neváhajte nás kontaktovať.