Horvát Servis

HP-banner

Kto chce veľa vedieť, musí sa veľa pýtať – najčastejšie otázky

Počas rokov praxe sme sa stretli s mnohými otázkami. Aby sme aj vám pomohli zorientovať sa v problematike, zozbierali sme pre vás často kladené otázky našich zákazníkov. Veríme, že naše odpovede vám pomôžu. 

Ako často treba vykonávať servis klimatizácie a jej dezinfekciu?

Bytovú a kancelársku klimatizáciu odporúčame dezinfikovať a servisovať:

  • 1-krát za rok, ak ňou iba chladíte a odvlhčujete vzduch,
  • 2-krát za rok, ak ňou zároveň aj vykurujete.

Klimatizácie zabezpečujúce kvalitu vzduchu v serverovniach by mali byť servisované častejšie, minimálne 2-krát ročne. Tieto zariadenia bežia 365 dní v roku. Preto sa o ne treba starať intenzívnejšie ako o menej používané chladiace systémy.

Veľké chladiace zariadenia je vhodné a často aj legislatívne nutné servisovať minimálne 1-krát ročne. Pri určitom množstve chladiacej látky je legislatívou prikázané servisný cyklus opakovať každých 12 mesiacov a popri tom nahlasovať množstvo spotrebovanej chladiacej látky.

Ktoré značky klimatizácie servisujete?

Už od roku 1994 sami dodávame, montujeme a servisujeme klimatizácie značky Daikin. Okrem toho sa staráme aj o klimatizácie značiek Toshiba, Sinclair, Airwell.

Vo všeobecnosti sa dokážeme postarať o každú klimatizáciu, no problémom býva dostupnosť náhradných dielov. Dodanie náhradných dielov na menej známe značky klimatizácie môže byť náročné a zdĺhavé. Odporúčame zostať pri overených a známych značkách, alebo si aspoň pred kúpou overiť, či sú náhradné diely dostupné aj na Slovensku.

Môžem si servis klimatizácie urobiť aj sám?

Servis môže vykonať iba oprávnená osoba podľa živnostenského zákona a podľa iných noriem a predpisov výrobcov klimatizačných zariadení.

Takýto servis je dôležitý aj z hľadiska reklamácie. V prípade nevykonania pravidelného servisu kvalifikovanou osobou môže výrobca odmietnuť uznať reklamáciu výrobku. Z tohoto dôvodu je nutné servisné prehliadky, výmeny dielov a opravy aj dôkladne dokumentovať.

Zároveň je od určitého množstva chladiva nutné štátnemu orgánu nahlasovať údaje o množstve spotrebovanej chladiacej látky. Prístup k programu, pomocou ktorého sa potrebné údaje nahlasujú, majú iba oprávnené osoby, ktoré boli na tento úkon vyškolené a preskúšané.

Dajte si pozor, aby ste si vybrali servisnú firmu s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú zároveň aj všetky potrebné oprávnenia. Naši pracovníci tieto oprávnenia majú.

Ktoré značky kotlov servisujete?

Podobne ako pri klimatizáciách aj pri kotloch je hlavným problémom pri vykonávaní servisných prehliadok, úkonov a opráv dostupnosť náhradných dielov.

Špecializujeme sa na značku kotlov Buderus, ku ktorej sme pridali aj Volf a ďalšie značky kotlov.

Ak sa ešte iba rozhodujete o kúpe kotla, určite najprv skontrolujte dostupnosť náhradných dielov na Slovensku.

Stačí iba urobiť revíznu kontrolu plynového kotla alebo je potrebné zabezpečiť aj niečo iné?

Na kotolňu nazeráme ako na zložitý celok, ktorý okrem kotla obsahuje mnoho ďalších častí. Pri servise našich zákazníkov informujeme o tom, čo všetko im legislatíva prikazuje.

Taktiež zabezpečíme revíziu mnohých ďalších zariadení, ktoré do kotolne patria ako napríklad komín, plyn, elektroinštalácia, expanzná nádoba, filter, rozvody, čerpadlá.

Vykurovací systém je komplexný a určite nie je vhodné a bezpečné zamerať sa iba na kotol.

Ako často je potrebné meniť filtre?

Interval výmeny vzduchového filtra spravidla závisí od toho, koľko prachu sa vo vzduchu v danej lokalite nachádza.

Keď je vzduch nasávaný z vonkajšieho prostredia, záleží na tom, či sa budova nachádza v centre mesta alebo na okraji obce s väčším množstvom zelene. V prípade zelene ide o to, či sú v danej oblasti listnaté alebo ihličnaté stromy.

Pri odvode vzduchu z vnútorného prostredia ide najmä o to, ako je daná miestnosť využívaná. Ak je miestnosť obytná, bude v nej menej prachu, ako napríklad v priemyselnej miestnosti s vysokou prašnosťou.

Filtre vám odporúčame meniť:

  • v málo prašnom prostredí 2-krát za rok,
  • vo veľmi prašnom prostredí 4-krát za rok,
  • v prípade merania tlakovej straty filtra vtedy, keď nameráte dvojnásobne vyššiu hodnotu ako v čistom stave.

Môžem si filter vymeniť aj sám?

Filter si môžete vymeniť aj sami. V prípade záujmu vám môžeme potrebné filtre dodať a vymeniť si ich môžete sami. Nezabudnite pri tom na vyčistenie vzduchotechnickej jednotky zvnútra saponátom alebo aspoň čistou vodou.

Stačí, keď filter vyčistím vysávačom alebo vyperiem?

V prípade klimatizačných jednotiek je niekedy možné filtre vyčistiť vysávačom alebo vyprať.

V prípade vetracích jednotiek vám to však neodporúčame. Vysatie či vypratie filtrov je spravidla nedostačujúce. Filter bude často už po krátkom čase opäť zanesený. Navyše tu hrozí, že sa filter roztrhne a umožní prenikanie prachu, čím sa môžu napríklad poškodiť ventilátory alebo zaniesť celé potrubia hrubou vrstvou prachu. Hrubá vrstva usadeného prachu je horľavá.

Napíšte nám

Chcete sa niečo spýtať, poradiť sa alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Neváhajte nás kontaktovať.