Horvát Servis

HP-banner

Zabezpečte údržbu budov a vyhnite sa komplikáciám

Na každej komerčnej aj súkromnej budove treba zabezpečiť údržbu zariadení a rozvodov.
Úloha správcu budovy je veľmi dôležitá, pretože sa stará nielen o samotnú budovu, ale aj o ľudí a ďalšie zariadenia v nej. Niektorí správcovia však priebežnú starostlivosť podceňujú. Čakajú, kým sa niečo pokazí.
Prevencia je omnoho účinnejšia ako riešenie komplikácií. Oprava je takmer vždy drahšia ako pravidelný servis. Priestory budovy sa v prípade poruchy môžu stať nepoužiteľnými, dokonca sú ohrození ľudia na zdraví. 

Medzi najdôležitejšie systémy v budove patria tie, ktoré sa starajú o teplotu a kvalitu prostredia, ako aj vzduchu. Ľudia ho dýchajú, vzduch priamo vplýva na ich pohodlie, spokojnosť a zdravotný stav.

Servis týchto systémov zahŕňa:

 • Servis klimatizácií
 • Servis kotlov, kotolní a kúrenia
 • Servis vzduchotechniky.

Chcete dýchať čistý vzduch? Zabezpečte údržbu klimatizácie

Najznámejšou úlohou klimatizácií je úprava teploty a vlhkosti vzduchu v jednotlivých miestnostiach budovy. To však nie je všetko.

Vďaka vzduchovému filtru klimatizácia vzduch zároveň aj čistí. Odstraňuje z neho prach a iné drobné častice, ktoré by ste bez klimatizácie museli dýchať.

Čistý vzduch so správnou vlhkosťou a teplotou nie je dôležitý iba pre ľudí, ale aj pre citlivé stroje a systémy. Ak máte v budove napríklad serverovňu, chod klimatizácie je pre vaše dáta a fungovanie systému nevyhnutný.

Počas servisu klimatizácie treba vykonať tieto úkony:

 • Kontrola a prípadná výmena vzduchového filtra.
 • Kontrola elektroinštalácie.
 • Čistenie klimatizačnej jednotky a dezinfekcia časti, ktorá dochádza do priameho kontaktu so vzduchom.
 • Kontrola správneho odtekania skondenzovanej vody.
 • Kontrola a doplnenie chladiva.

Niektoré z nich môžete urobiť aj sami. Vždy je však lepšie, keď sa o ne postará kvalifikovaný servisný technik.´Navyše v prípade klimatizácií s väčším obsahom chladiva máte povinnosť každých 12 mesiacov zabezpečiť pravidelnú kontrolu. Jej súčasťou je aj spísanie správy o množstve spotrebovaného chladiva a musí byť vykonaná špecializovaným servisným strediskom.

Údržba kúrenia vám pomôže vyhnúť sa poruchám

Zatiaľčo sa klimatizácie sú používajú najmä počas teplých letných mesiacov, v zime je spravidla najviac používaným systémom kúrenie.

Pravidelná údržba kotla a celého vykurovacieho systému je rovnako dôležitá ako servis klimatizácií z dôvodu:

 • Servis kotla a kúrenia vám pomôže predĺžiť životnosť celého vykurovacieho systému.
 • Servis môže byť pre vás povinný, ak máte kotol v záručnej dobe a nechcete o záruku prísť.
 • Vďaka servisu zabránite prípadnému uvoľňovaniu splodín či plynu do priestorov vašej budovy.
 • Servisom môžete zabrániť poruche kotla vtedy, keď ho najviac potrebujete. Porucha v studených zimných mesiacoch môže spôsobiť naozaj vysoké škody a je vhodné sa jej za každú cenu vyhnúť.

Ideálnym intervalom na údržbu kotla, kotolne a celého kúrenia je raz za rok. Pripravte váš vykurovací systém na zimnú sezónu a nenechajte sa ničím prekvapiť.

Starostlivosť o vzduchotechniku vám zabezpečí tepelnú pohodu a čistý vzduch

Pri veľkých a moderných budovách je často vetranie zabezpečené vzduchotechnikou. Tá do miestností privádza čerstvý vzduch, ktorý zároveň upravuje a zabezpečuje tepelnú pohodu ľudí v budove.

Vetracia jednotka obsahuje 4 komory, konkrétne filtračnú, ohrievaciu, chladiacu a zvlhčovaciu. V prípade poruchy v niektorej z komôr sa naruší funkcia celého vzduchotechnického systému, čo môže mať dopad na pohodlie a zdravie ľudí.

Veľmi často je zanedbávaný servis filtračnej komory a výmena filtra. Filter slúži na zachytávanie prachu, ktorý negatívne pôsobí na zdravie ľudí a fungovanie vzduchotechnického systému:

 • Prach vo vzduchu je zdraviu škodlivý.
 • Prach vo vzduchotechnickom systéme zanáša ohrievač, chladič a trysky na zvlhčovacej komore, čím ďalej poškodzuje funkčnosť celého systému.
 • Prach sa usádza na lopatkách ventilátora, kvôli čomu sú lopatky ventilátora nevyvážené a ventilátor sa môže pokaziť.
 • Prach zanáša celé potrubie vzduchotechnického systému, ako aj jeho časti, ktorými sa vzduch vypúšťa do miestností.

Preto je nutné aspoň 2-krát ročne skontrolovať celý vzduchotechnický systém zabezpečiť jeho údržbu a vymeniť zanesené vzduchové filtre.

Okrem toho by ste mali myslieť aj na ďalšiu povinnosť majiteľov veľkých vzduchotechnických systémov. Ak vaša vzduchotechnika obsahuje protipožiarne klapky, mali by ste raz ročne zabezpečiť ich revíziu a viesť kompletnú evidenciu všetkých servisných kontrol a opráv. V opačnom prípade vám totiž hrozia problémy s poisťovňou pri prípadnom poistnom plnení.

Pomôžu vám odborníci

Starostlivosti o klimatizáciu, kúrenie a vzduchotechniku sa venujeme už od roku 1990. Stali sme sa odborníkmi v tejto oblasti a sme schopní ponúkať vysokokvalitný špecializovaný servis.

Vďaka našim obrovským skúsenostiam nás už naozaj nič neprekvapí, vďaka čomu si budeme vedieť poradiť s každou situáciou, ktorá by vo vašej budove mohla nastať.

Naši technici sú navyše pravidelne školení vo výrobných závodoch udržiavaných a opravovaných systémov alebo ich importérov, vďaka čomu majú všetky vedomosti. V prípade poruchy je nutné konať rýchlo, aby bol negatívny dopad na beh systému, prevádzku budovy a zdravie ľudí minimálny. Preto k zmluvným partnerom nastupujeme na opravu už do 24 hodín.

Dobrá údržba vám šetrí peniaze

Každá budova je odlišná, kvôli čomu nemáme jednotný cenník a cenu radšej riešime individuálne s každým klientom.

Cena za údržbu klimatizačných, vykurovacích a vzduchotechnických systémov sa môže zdať na prvý pohľad vysoká. Benefity však sú: 

 • Kvalita dýchaného vzduchu má priamy vplyv na zdravie a spokojnosť ľudí.
 • Cena za kvalitne odvedený servis je stále omnoho nižšia ako cena, ktorú by ste museli zaplatiť za nevyhnutné opravy v prípade zanedbania údržby. Údržba vám teda naozaj môže ušetriť peniaze.

Ak máte záujem o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať. Kontaktný formulár nájdete nižšie.

Potrebujete vyriešiť poruchu? Pomôžeme vám

Nestaráme sa iba o pravidelnú preventívnu údržbu, ale aj o opravy, ktoré je nutné vykonať v prípade akejkoľvek poruchy na týchto systémoch.

Ak vaše klimatizačné, vykurovacie či vzduchotechnické systémy nefungujú tak, ako by mali, napíšte nám. Pomôžeme s ich opravou a v prípade záujmu vám zabezpečíme aj pravidelný servis ako prevenciu do budúcnosti.

Zabezpečíme kompletnú starostlivosť o vaše budovy

Staráme sa o údržbu a opravy klimatizácie, kúrenia a vzduchotechniky. V prípade záujmu vám vďaka našim zmluvným partnerom zabezpečíme aj komplexnú starostlivosť o vaše budovy.

Celková starostlivosť tak bude prebiehať pod našou taktovkou, vďaka čomu si budeme môcť vytvoriť komplexný pohľad na vašu budovu a poskytnúť vám tak naozaj špičkové služby vo všetkých oblastiach údržby a opráv.

Napíšte nám

Chcete sa niečo spýtať, poradiť sa alebo máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Neváhajte nás kontaktovať.